Garantivilkår og vedlikehold

Følgende garantier gjelder for ulike utstyr levert fra Mylna Pro.

Garantivilkårene er delt inn etter navn på produsent, for eksempel Eleiko.

Her vil du også finne retningslinjer for hvordan utstyret bør vedlikeholdes for å vare så lenge som mulig.

Dersom du har noen spørsmål rundt garantier eller vedlikehold, ta kontakt med Mylna Pro så hjelper vi deg!